Provisiopalkka

Provisiopalkka on tuloa, joka määräytyy tuloksen, useimmiten myyntituloksen, perusteella. Se ei ole määrältään kiinteä. Se ei myöskään tunti- tai kuukausipalkan tavoin perustu ajalliseen suoritteeseen.

Puhelinmyynti ja laajemmin telemarkkinointi ovat aloja, joilla palkkaus määräytyy perinteisesti provisiopalkkana. Työehtosopimuskohtaisia eroja voi olla siinä, saako myyntityön tekijä provision lisäksi peruspalkkaa tai perustuntiansiota.

Provisiopalkka tai -palkkio on käsitteenä sidoksissa provision käsitteeseen. Provisiolla tarkoitetaan yksinkertaisesti välikäden saamaa, tulokseen perustuvaa palkkiota työstä tai toiminnasta. Provisiopalkkaa ansaitsevat myyntimiehet ovat tällaisia välikäsiä.

Nettimainostajat ja luottokorttiyhtiötkin perivät provisiota

Provisio määräytyy useimmin prosentuaalisesti, mutta se voi olla myös kiinteä tai se voi olla yhdistelmä kiinteää ja prosentuaalista osuutta. Provisiopalkkio on useimmiten se, mikä mahdollistaa ilmaiset palvelut.

Myös esimerkiksi kumppanuusmarkkinointi ja mainosbannerit vaikkapa hakukone Googlessa perustuvat provisiopalkkiojärjestelmään. Kun mainosta klikataan, palvelun tuottaja saa klikkauksesta ennalta määritellyn provision.

Sekä pankkien maksukorttien eli pankkikorttien että luottokorttiyhtiöiden luottokorttien käyttö perustuu provisiopalkkioille. Korttitapahtumista provisiota maksaa joko kauppias tai kortin haltija, luottokorttien kohdalla yleensä molemmat.

Provisiopalkka on tulospalkkausta

Tulospalkkaus on hyvin vanha palkan tai palkkionmaksun muoto. Provisiopalkka tai myyntiprovisio on niistä vain yksi. Muita ovat urakkapalkka, tuotantopalkkio sekä erilaiset palkkiopalkat.

Vaikka tulospalkkauksella on yleensä käytetty palkanmaksun muotona tai perusteena keskimääräistä korkeamman palkkatason yrityksissä, myös julkinen sektori on Suomessa siirtynyt osittaiseen tulospalkkaukseen edistääkseen toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteistyötä. Tulospalkkio parantaakin tutkimusten mukaan tuottavuutta.

Provisiopalkka pohjapalkan lisänä

Me maksamme kaikille työntekijöillemme hyvän korvauksen. Useimmille työntekijöillemme tämä tarkoittaa pohjapalkkaa, jonka päälle maksamme provisiota kaikesta, minkä työntekijä myynyt. Parhaimipien myyjiemme ansiot nousevat useisiin tuhansiin euroihin kuukaudessa. Keskivertopalkka HL Familyn työntekijällä on n. 15 €/tunti.

Hae meidän tiimiin!

Hyvät Lehdet / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu