Telemarkkinointi

Telemarkkinointi, tutummin puhelinmyynti, on tehokas etämyynnin ja suoramarkkinoinnin muoto. Sitä pidetään myös aidosti interaktiivisena, koska suorassa puhelinyhteydessä puhelinmyyjä voi

  • vastata potentiaalisen asiakkaan kysymyksiin,
  • selventää tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ja
  • nujertaa potentiaalisten asiakkaiden vastalauseet.

Telemarkkinoinnin vahvuus on sen joustavuudessa. Myyntistrategiaa voi vaihtaa yhden ja saman puhelun aikana useita kertoja aina tarpeen mukaan.

Telemarkkinointi on mainonnan ja markkinoinnin huippua

Telemarkkinoinnin osuus myynnissä ja markkinoinnissa oli Suomessa voimakkaassa kasvussa 1990-luvulla. Mainonnan ja markkinoinnin muotona telemarkkinointi on monessa suhteessa tehokasta:

  1. Telemarkkinointi tuottaa välittömän palautteen ja sitä kautta arvokasta, heti analysoitavissa olevaa tietoa. Tämä tekee telemarkinnoista tehokkaan lisäksi kustannustehokasta.
  2. Telemarkkinointi edellyttää välittömän vastauksen. Siihen on reagoitava saman tien eikä sitä voi esimerkiksi lehti- tai televisiomainoksen tavoin jättää huomiotta.
  3. Potentiaalinen asiakas antaa telemarkkinoijalle jakamattoman huomionsa heti vastatessaan puhelimeen. Puhelinmyynnissä saavutetaan ainutlaatuinen ja korvaamaton kahdenvälinen dialogi.

Telemarkkinointi on muutakin kuin lehtimyyntiä

Puhelimitse telemarkkinoidaan laajalti erilaisia tuotteita ja palveluita. Lehtimyynnin lisäksi paljon B2B-markkinointia tehdään puhelimitse. Hyvä esimerkki on eri medioiden, kuten television ja lehtien, myymä mainostila.

Puhelinmyynti ei sittenkään ole telemarkkinointia?

Vaikka puhelinmyyntiä ja telemarkkinointia käytetään yleensä samaa asiaa kuvaavina termeinä, ne voidaan myös erottaa toisistaan. Tällöin telemarkkinointi nähdään markkinointina, jossa asiakkaan puolesta soitetaan asiakkaan asiakkaille. Puheluiden tyyli, tapa ja tavoitteet erotetaan toisistaan, ja telemarkkinointia hyödynnetään asiakastapaamisten sopimiseen sekä asiakastyytyväisyystutkimusten tekemiseen. Näin määriteltynä telemarkkinoinnilla ei siis myydä tuotteita eikä palveluja, vaan hankitaan asiakkaille kontakteja tai taustatietoa myyntiä ja markkinointia varten.

Hyvät Lehdet / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu