Peruspalkka

Peruspalkka on vakinainen, tietyn suuruiseksi vahvistettu, palkka.

Puhelinmyyntiä eli telemarkkinointityötä tekevän työntekijän tulot muodostuvat peruspalkasta sekä erilaisista palkanlisistä. Peruspalkan päälle puhelinmyyjä ansaitsee myyntien mukaan määräytyvän provision, mutta Hyvät Lehdet Oy palkitsee hyvin tehdystä työstä myös muin palkinnoin ja bonuksin.

Telemarkkinoinnissa, kuten myyntityössä yleensäkin, provisio on tuloista se kriittisempi tai tärkeämpi osa. Hyvä lehtien puhelinmyyjä voi yltää todella hyviin tunti- ja kuukausiansioihin juuri peruspalkan päälle tulevan provision ansiosta.

Ikälisät eivät kuulu peruspalkkaan

Peruspalkkaa voi pitää tehtäväkohtaisena vähimmäispalkkana. Sen suuruus on määritelty alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Peruspalkan suuruuden määrittelemiseen liittyy mm. se, kuinka korkeaa koulutustasoa tehtävä vaatii ja kuinka vaativaa työ on.

Peruspalkka ei sisällä henkilökohtaisia lisiä, kuten määrävuosilisiä tai muita vastaavia, vuosisidonnaisia, palkanosia.

Tavoitteena samapalkkaisuus

Peruspalkan asemesta voidaan käyttää myös termiä ”pohjapalkka”. Yhtä hyvin voidaan puhua tunti- tai kuukausipalkasta, lähtöpalkasta, minimipalkasta, normipalkasta, ohjepalkasta, sekä sopimus- tai taulukkopalkasta.

Peruspalkkauksen suuruus vaihtelee paljon alakohtaisesti. Suomessa pyritään samapalkkaisuuteen eli siihen, että samasta tai samanarvoisesti työstä maksetaan samaa peruspalkkaa työntekijän sukupuolesta, kansallisuudesta tai muista työntekijäkohtaisesti vaihtelevista tekijöistä riippumatta. Esimerkiksi puhelinmyyntityössä tämä tavoite on saavutettu 100-prosenttisesti.

Hyvät Lehdet / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu