Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointi tarkoittaa sellaisia markkinointikanavia, joiden välityksellä tuote tai palvelu, esimerkiksi aikakauslehti, markkinoidaan suoraan lopulliselle asiakkaalle. Suoramarkkinoinnin kanavia ovat mm.

  • suoramainonta,
  • luettelomarkkinointi,
  • telemarkkinointi,
  • interaktiivinen TV-mainonta, sekä
  • verkko- ja mobiilimarkkinointi.

Suoramarkkinoinnin osa-alueena suoramainonta voi toimia yksin, mutta sitä voidaan myös täydentää telemarkkinoinnilla. Useisiin vaiheisiin (teaser, varsinainen lähetys ja muistutus) jakautunut suoramainonta hyötyy telemarkkinoinnin kyvystä kontaktoida puhelimitse suorassa ja välittömässä asiakaspalvelutilanteessa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Telemarkkinointi onkin yksi suoramarkkinointitapa, jossa voidaan kartoittaa asiakkaan nykytilanne, kertoa uusista tuotteista ja tehdä tuloksellista myyntityötä.

Suoramarkkinointi on tehokasta ja vuorovaikutteista

Suoramarkkinointi on hyvin tehokasta. Sen ROI (Return on Investment) eli pääoman tuottoaste investoinnissa on noin 130 prosenttia muun markkinointiviestinnän tuottoa suurempi.

Markkinointitavan tehokkuuden takana on monta tekijää. Tärkeimpiä ovat

  • kohdistettavuus,
  • vuorovaikutteisuus ja
  • mitattavuus.

Kohdistamalla tuotteet ja palvelut oikeille asiakkaille tavoitetaan juuri oikeat ihmiset mahdollisimman oikealla ja vastaanottajan kannalta kiinnostavalla tavalla. Suoramarkkinointi on aina vuorovaikutteista, mutta aidoimmin interaktiivista se on telemarkkinoinnissa, koska puhelinmyynnissä kyse on aina suorasta ja välittämättömästä asiakaskontaktista, johon asiakkaan on mahdollisimman helppo reagoida välittömästi.

Myös suoramarkkinoinnin mitattavuutta pidetään erinomaisena. Mainostaja tietää, miten kampanja on tehonnut, mille kohderyhmälle ja millä keinoin. Nykyiset digitaaliset viestintäkanavat korostavat kaikkia suoramarkkinoinnin etuja ja vahvuuksia.

Suoramarkkinointi on valvottua

Suoramarkkinointia harjoittavien yritysten etujärjestö Suomessa on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML), entinen Suomen Suoramarkkinointiliitto ry. Hyvät Lehdet RSM Oy kuuluu sen asiakkuusmarkkinoinnin palveluntarjoajiin.

Hyvät Lehdet / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu